विश्वस्त
विलास यशोदा हरिभाऊ नागवडे
संस्थापक / अध्यक्ष
मो. 9860532922
मु. पो. खामगाव बु II ता. दौंड जि. पुणे 412214
स्वाती संजय चांडगुडे
उपाध्यक्ष
मो. 9049328288
मु. पो. फुरसुंगी ता. हवेली जि. पुणे 412308
मिनाक्षी गुलाब ढवळेे
कार्याध्यक्ष
मो. 8459445831
मु. पो. खुटबाव रोड, 22 फाटा II ता. दौंड जि. पुणे 412203
विद्या राहुल नागवडे
सचिव
मो. 8484936310
मु. पो. खामगाव बु II ता. दौंड जि. पुणे 412214
राहुल सुरेश नागवडे
कोषाध्यक्ष
मो. 7755990366
मु. पो. खामगाव बु II ता. दौंड जि. पुणे 412214
पुष्पा विकास दिवेकर
संचालिका
मो. 9960185208
मु. पो. कातोबा नगर वरवंड II ता. दौंड जि. पुणे 412215
श्वेता विलास नागवडे
संचालिका
मो. 7058967944
मु. पो. खामगाव बु II ता. दौंड जि. पुणे 412214
मिना संभाजी नागवडे
संचालिका
मो.9561069135
मु. पो. खामगाव बु II ता. दौंड जि. पुणे 412214
मनिषा विलास नागवडे
संचालिका
मो. 7741892660
मु. पो. खामगाव बु II ता. दौंड जि. पुणे 412214